De ce ai nevoie de CCM? Iată 30 de motive! Pentru început

Contractul Colectiv de Muncă sau Legea Părților

Este adevărat că reglementarea raporturilor de muncă se face, în principal, prin Codul Muncii, dar acesta de multe ori, chiar de prea multe ori, face referire la Contractul Colectiv de Muncă. Acesta, Contractul Colectiv de Muncă, vine practic în completarea Codului Muncii și „reglează fin” aspectele specifice în funcție de domeniul de activitate, de natura relației contractuale, etc. Mai precis, acolo unde generalitățile prevăzute de Codul Muncii nu acoperă complet, coerent și concret necesitățile și aspectele particularizate ale relației de muncă, intervine Contractul Colectiv de Muncă.

Contractul Colectiv de Muncă sau Legea Părților, așa cum este el definit de Legea Dialogului (anti) Social, pare o chestiune obligatorie la prima vedere, dar în realitate, legiuitorul (adică totalitatea celor votați de către cetățeni să legifereze) a „flexibilizat” relațiile de muncă, lăsând ca fiecare să-și prioritizeze necesitățile așa cum consideră. Nu-i rău, vor spune mulți și cel mai probabil au și dreptate, dar dacă și numai dacă știu și ce pot obține în urma unei negocieri REALE a unui Contract Colectiv de Muncă

Puțin pe lângă subiect, pot spune și eu că, atunci când meseria sau profesia ta este un element pe care te poți baza, negocierea colectivă (Contract Colectiv de Muncă) sau individuală (Contract Individual de Muncă) nu poate fi o treabă grea și poate că atunci te poți încadra în categoria celor care pot afirma cu tărie că nu au nevoie de un Contract Colectiv de Muncă. Dacă lucrurile nu stau chiar așa sau deși te afli foarte aproape de acest ideal, există și alte elemente care te țin oarecum „captiv” la actualul loc de muncă, atunci cred că trebuie să citești motivele pentru care ai nevoie de un Contract Colectiv de Muncă. Nu vei găsi, dacă asta cauți, nicio referire la salariu în acest articol. Știu că asta pare a fi cea mai stringentă problemă, dar eu nu vreau să o pun în discuție aici. Ai o mulțime de articole, pe internet, care tratează acest aspect. Dacă motivul pentru care ai deschis acest articol este cum să-ți crești salariul, atunci acest articol nu este pentru tine. Ceea ce vei citi în continuare îți va folosi indirect și pentru negocierea salariului, dar nu este principalul scop al articolului.

Contract Colectiv de Muncă
 1. Codul Muncii, acel act normativ în baza căruia ai încheiat un Contract Individual de Muncă,  te trimite de 117 ori la prevederile din acel teoretic și ipotetic Contract Colectiv de Muncă. Asta înseamnă că foarte multe drepturi și/sau beneficii de orice fel sunt reglate acolo, dacă există un Contract Colectiv de Muncă și dacă el a fost negociat ținându-se cont și de tine.
 2. Contractul Individual de Muncă te trimite și el tot la respectivul Contract Colectiv de Muncă. Bine, aici sper că ai primit (ori ai solicitat) și tu un exemplar al Contractului Individual de Muncă și o copie a fișei postului. Spun aici și de fișa postului pentru că, știai sau nu, inclusiv fișa postului poate face trimitere la un eventual Contract Colectiv de Muncă. Despre fișa postului vom discuta separat, fiind și aici o multe de spus.
 3. Regulamentul Intern sau de Ordine Interioară sau cum îi mai spune, face și el de foarte multe ori referire la un Contract Colectiv de Muncă, iar aici, ca și în cazul Contractului Colectiv de Muncă, sper că l-ai citit și/sau îl poți consulta oricând. Acesta era, de regulă, bătut în cuie la propriu pe unul dintre pereții holurilor care duceau către birourile conducerii și tot de regulă nu prea îl citea nimeni, de frică să nu-l vadă șeful că se informează în privința obligațiilor. Evident asta era pe vremuri, atunci când nu aveam la dispoziție, în buzunar, toată informația din lume. Acum, cel mai probabil, aceste documente se află pe pagina de web a firmei, sau mai popular spus, pe site.
 4. Codul Muncii spune că „Tuturor salariaților care prestează o muncă le sunt  recunoscute dreptul la negocieri colective”, adică și ție. Asta dacă îți pasă de tine și de drepturile tale. Dacă nu, să știi că inclusiv la plâns de milă e pe bază de bon de ordine în ziua de azi. 
 5. Clauzele Contractului Individual de Muncă nu pot conține prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă. Și uite așa ne întoarcem tot la un Contract Colectiv de Muncă.
 6. Anterior încheierii Contractului Individual de Muncă, angajatorul are obligația să te informeze cu privire la Contractul Colectiv de Muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului. Bine, știu că nu te-a informat, cel mai probabil, nimeni. Dar acum, după ce ți-ai rupt 15 minute din viață (puteai să tragi o privire pe FB să vezi pisicuța vecinei sau motănelul vecinului) să citești acest articol, sunt sigur că vei dori și tu un Contract Colectiv de Muncă beton, nu-i așa?
 7. Periodicitatea efectuării controalelor medicale, în funcție de domeniul de activitate, este reglementată tot prin Contract Colectiv de Muncă. Aici intră și alte aspecte privind condițiile de muncă și prevenirea accidentărilor și a bolilor profesionale.
 8. Verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale și personale ale persoanei care solicită angajarea, sau evaluările periodice ale celor angajați, sunt, conform prevederilor din Codul Muncii, prevăzute tot printr-un Contract Colectiv de Muncă. În lipsa acestuia pot fi și la libera alegere a angajatorului prin acel Regulament de ordine interioară. Asupra Regulamentului vom reveni, sunt foarte multe de spus și aici, dar timpul meu este limitat și concentrat pentru cei cărora le pasă în primul rând de ei. Pentru restul… de la Dumnezeu mai mult.
 9. Drepturile și obligațiile privind relațiile de muncă dintre angajator și salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul unui Contract Colectiv de Muncă și prin Contractul Individual de Muncă.
 10. Salariatul are, în principal, următoarele drepturi: dreptul la negociere colectivă și individuală, dreptul de a participa la acțiuni colective, alte drepturi prevăzute de lege sau de un Contract Colectiv de Muncă, alte obligații prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.
 11. În cazul în care nu există un Contract Colectiv de Muncă, abaterile disciplinare se vor constata și sancționa conform Regulamentelor Interne ale angajatorului. Aici putem adăuga și lipsa consilierii din partea unui sindicat. Subiectul va fi tratat pentru membrii sindicatelor în sesiuni separate.
 12. Angajatorul are obligația să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil și din contractele individuale de muncă.
 13. Să comunice periodic salariaților situația economică și financiară a unității, cu excepția informațiilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea unității. Periodicitatea comunicărilor se stabilește prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil.
 14. Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de delegare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.
 15. Salariatul detașat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de detașare, în condițiile prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă aplicabil.
 16. În cazul suspendării Contractului Individual de Muncă pot continua să existe alte drepturi și obligații ale părților, dacă acestea sunt prevăzute printr-un contract colectiv de muncă.
 17. Contractul individual de muncă poate fi suspendat în situația absențelor nemotivate ale salariatului, în condițiile stabilite prin Contract Colectiv de Muncă sau în lipsa acestuia la libera alegere a angajatorului, prin Regulamentul său.
 18. În situația în care o clauză este afectată de nulitate, întrucât stabilește drepturi sau obligații pentru salariați, care contravin unor norme legale imperative sau contractelor colective de muncă aplicabile, aceasta este înlocuită de drept cu dispozițiile legale sau cele din eventualul Contract Colectiv de Muncă, salariatul având dreptul la despăgubiri.
 19. în cazul în care salariatul a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancțiune disciplinară.
 20. Concedierea în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă 
  poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contract colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern.
 21. Concedierea ca urmare a deciziei organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului, acesta beneficiază de o compensație, în condițiile stabilite printr-un contract colectiv de muncă.
 22. Salariații concediați pentru motive care nu țin de persoana lor beneficiază de măsuri active de combatere a șomajului și pot beneficia de compensații în condițiile prevăzute de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil.
 23. Condițiile în care pot fi făcute concedieri colective fac parte din elementele negociabile în cadrul unui Contract Colectiv de Muncă, iar în acest sens Codul Muncii și restul actelor normative care reglementează acest aspect fac trimitere, de cele mai multe ori, la un Contract Colectiv de Muncă, dacă acesta există: „măsurile pentru atenuarea consecințelor concedierii și compensațiile ce urmează să fie acordate salariaților concediați, conform dispozițiilor legale și/sau contractului colectiv de muncă aplicabil”
 24. Și în cazul demisiei termenul de preaviz este cel convenit de părți în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele colective de muncă. 
 25. Salariații cu contract individual de muncă pe durată determinată nu vor fi tratați mai puțin favorabil decât salariații permanenți comparabili și se au în vedere dispozițiile din contractul colectiv de muncă aplicabil.
 26. Salariații temporari au acces la toate serviciile și facilitățile acordate de utilizator, în aceleași condiții ca și ceilalți salariați ai acestuia, astfel cum este stabilit prin contract colectiv de muncă aplicabil. 
 27. Prevederile contractelor colective de muncă aplicabile salariaților angajați cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la utilizator se aplică în egală măsură și salariaților temporari pe durata misiunii la acesta.
 28. Când nu există un salariat comparabil în aceeași unitate, se au în vedere dispozițiile din contractul colectiv de muncă aplicabil.
 29. Salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parțial se bucură de drepturile salariaților cu normă întreagă, în condițiile prevăzute de lege și de contractele colective de muncă aplicabile.
 30. Lucrezi de acasă? Salariatul cu munca la domiciliu se bucură de toate drepturile recunoscute prin lege și prin contractele colective de muncă aplicabile salariaților al căror loc de muncă este la sediul angajatorului. Prin contractele colective de muncă și/sau prin contractele individuale de muncă se pot stabili și alte condiții specifice privind munca la domiciliu.

Mai sunt peste 50 de motive, dar articolul va continua atunci când va avea 50 de distribuiri pe FB și peste 500 de reacții.

Te interesează și alte aspecte din domeniul relațiilor de muncă?

Implică-te!

Întreabă-mă despre Contractul Colectiv de Muncă

Acest articol a fost publicat în Zbateri. Salvează legătura permanentă.

2 răspunsuri la De ce ai nevoie de CCM? Iată 30 de motive! Pentru început

 1. Pingback: Contractul Colectiv de Muncă - alte 50 de motive pentru care este bine să-l ai negociat bine - Zbateri și Dezbateri

 2. Pingback: Contractul Colectiv de Muncă. Ep. III 10+ motive - Zbateri și Dezbateri

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.